Silence & Noice

SILENCE

Værket er inspireret af plastikøer som flyder rundt i verdenshavene. Jeg forestillede mig hvordan det opleves af dyrene under havet, og benyttede blåt og hvidt plastikaffald for at give stemning af hav og is. På værket projekteres fotos af hav, is mm., for at skabe bevægelse og på billederne kan man i glimt ane skygger af fisk eller hvaler. 

Titlen referer til værkets udtryk men især til havaffaldets karakter. Det er en form for affald som vi ikke rigtig lægger mærke til i vores hverdag,- det påvirker os ikke så meget og måske derfor får det lov at hobe sig op i stilhed.. 

NOISE

Værket er inspireret af ravnene som er et typisk syn i de grønlandske byer. De roder i affaldet efter mad, og spreder skraldet ud over det hele.

Titlen er inspireret af værkets farver og bevægelse, men også af affaldets karakter. Byaffald "larmer", vi bemærker det og reagerer på det når der bliver for meget af det. 

Værket udstillet på Nuuk Kunstmuseum juni 2017

ARoS Public Atelier

De to værker blev til i maj 2017, da jeg arbejdede som gæstekunstner ved ARoS Public, - et atelier i kunstmuseet, hvor museets gæster kan se og følge med i processen mens værkerne tager form.

Jeg valgte at arbejde med affald, - især plastik,  da det er et emne som fylder mere og mere i vores hverdag og ikke mindst i vores natur! 

Den ene installation var af "havaffald" og det andet af "byaffald"...

Video

Fra start til slut..

Inden rejsen havde jeg forberedt mig med to skitser, og indsamlede blåt plastikaffald i Nuuk som jeg tog med i kufferten,- resten samlede jeg i Århus...

Plastikaffald vasket og klar til rejsen..
Affald samlet på gaden i Århus vaskes..
Ravneskellet af affalds-hønsenet..
Ravne af sort plastikaffald tager form..
Ravne og affald.. i baggrunden eksperimenteres med fotoprojektioner på havaffald.
De to værker udstillet på Nuuk Kunstmuseum.