Uunartut - Varme kilder i Nuuk

Uunartut - Varme kilder i Nuuk var navnet på mit afgangsprojekt fra arkitektskolen i 1993.          Dengang var der ingen svømmehal i Nuuk.

Som i tidligere projekter var det den grønlandske natur og sagnverden der var inspirationen til bygningens udformning,- men som noget nyt ville jeg udforske det grønlandske sprogs opbygning for at se om det også kunne være med til at skabe en anden form for arkitektur.

Når jeg siger svømmehal på dansk springer der straks billeder op i mit hoved af hvide fliser og gåsehuden breder sig på hele kroppen ved tanken om at begive mig fra baderummet ind i svømmehallen.. Når jeg siger svømmehal på grønlandske "naluttarfik" - og oversætter det til dansk "stedet hvor man svømmer rundt", ser jeg helt andre billeder. - Det kan være en strand, en sø eller noget andet, men de hvide fliser sommer langt nede i rækken af associationer.. Derfor bad jeg mine lærere og medstuderende om kun at "tale grønlandsk"- på dansk! En indgang hedder altså: "stedet man går ind" - et baderum hedder:" stedet man vasker sig" osv. Derved slap jeg af med alle de kendte billeder fra udlandet, og følte mig mere fri til at udforme stedet ud fra en grønlandsk billedverden.

Svømmehallen er placeret på Arsiffik-pladsen i Nuuk centrum. I forgrunden ses gavlen af blok P, der blev revet ned i 2013
På Arsiffik ses stier hvor folk krydser området, disse stier bibeholdes, så folk nu kan gå gennem svømmehallen og få en oplevelse med på vejen.

Bygningens elementer

Flagerne

- Skyder op gennem den stive bystruktur og afspejler naturens former midt i bybilledet.
- Leder lyset af sprækker og huller ned i hulrummet under, hvor det reflekteres mellem undersidens knækkede flader

Klipperne

- Skyder op fra grunden som stejle klippesider, nogle forsynet med greb, så de kan bestiges
- Forbundet med glaspartier danner de hud mellem forskellige klimazoner.
- Bærer og støtter øvrige elementer

Stierne

-Afspejler det oprindelige stiforløb på stedet.
-Forbinder områdets øvrige ganglinier
- Leder folk til stedet ad veje der fører forbi forskellige aktiviteter og oplevelser.

Terrænet

-Danner terrasser og hulrum
- Afspejler vandets bevægelse og naturkrafternes nedbrydning af jordlagene

Vandet

- Udspringer fra en "underjordisk kilde" hvorfra det danner en elv der fører til "søer og hav".

Undergrunden

- rummer salte og mineraler der renser vandet, inden det udspringer til overfladen

BY NIVEAU

Bygningen har 4 indgange, så man kan følge de oprindelige stier i området. Mellem søjlerne er der glaspartier,hvorfra man kan se de badende nedenunder, eller se på en kunstudstilling der er udstillet på søjlerne. I den nordlige side er der en café samt en gymnastiksal, med mulighed for at klatre på nogle af søjlerne. Ved den nordligste indgang er det adgang ned til svømmehallen.
-et kik fra stierne der fører gennem bygningen
- et kik fra caféen
Fra by-niveauet bevæger vi os ned i underverdenen.. Her klæder vi os af og bader, inden vi bevæger os ind til kilden hvorfra vandet udspringer. Her møder vi Havets Moder fortolket i et kunstværk. Vi går nu i vandet, der løber fra Havets Moder ud under til "søer" og "havet". Nu befinder vi os under isen, med lyset der stømmer gennem åndehuller og sprækker i isen.