Diverse projekter

Moving Art

I august 2007 deltog jeg i projektet Moving Art sammen med 5 kunstnere fra kunstnersammen-
slutningen KIMIK. Projektet forløb over 3 dage, hvor vi hver skulle udsmykke en 20 fod frysecontainer fra Royal Arctic Line, der var opstillet foran kulturhuset Katuaq i Nuuk.

Jeg valgte et af mine ynglingsmotiver - et alkefjeld.

Hvis du vil vide mere om projektet, kan du finde oplysninger og billeder på hjemmesiden
www.royalarctic.gl

Containeren der netop var færdigmalet foran Katuaq

3 af containerne opstillet i Nuuk containerhavn inden de blev sendt afsted på "arbejde" langs kysten.

De 6 containere udstillet i Aasiaat.

Tele-Post udsmykning

I 2005 udskrev Tele-Post en konkurrence om udsmykning af posthusets foyer. Jeg deltog i konkurrencen med et projekt, hvor udsmykningen var lavet af drivtømmer.

Rummet bestod hovedsalig af beton og glas samt en sort jerntrappe, der snor sig op midt i rummet. Jeg valgte drivtømmeret, da det er lyst og "blødt" og ville klæde rummets øvrige mørke og hårde materialer. Drivtræet skulle fæstnes på den store betonvæg, så de svævede lodret, som i en rytme eller en nodestreng. Øverst skulel hænge drivtræ i skiver som sole eller stjerne. Midt i rummet skulle der stå nogle større stammer lodret på jernsokler, så de kom til at danne en kerne, som trappen snoede sig omkring.

Drivtræet skulle bearbejdet let, så det fik lidt liv. F.eks. kunne der vokse hår ud fra revner og træets egne årer kunne danen rammen om abstrakte figurer/væsner.

Jeg fik en 3. pris for mit forslag.

Model af foyerrummet. (Foto:Miki Jakobsen)

Modelfoto.

Talerstol

I 1996 fik jeg af Julemærkekomitéen opgaven, at designe en talerstol til kulturhuset Katuaq, som skulle åben i 1997. Det var Julemærkekomitéens ønske at den østgrønlandske vandspand skulle være inspirationskilden til talerstolen.

Model af talerstolen.

Den færdige talerstol. I samme periode som talerstolen blev til kom også min første søn Ivik til verden...

Talerstolen set bagfra.

Talerstolens pult. Jeg har indbrændt Julemærkekomitéens logo som er tegnet af Jens Rosing. Logoet var også motivet til det første grønlandske julemærke der udkom i 1974.

Kogebog

I 1997 blev Kogebog for Grønland genoptrykt. I den forbindelse tegnede jeg den nye forside.

Forside til "Kogebog for Grønland". 1997